Vi tillverkar carportar  i sex grundmodeller. Taklutning standard 21º, som kan erhållas i 27º. Angivna mått är utvändiga. Takhöjd är 2200 mm. Om du inte finner något som passar dig, kontakta oss.
Carport 1:       Bredd= 3840mm Längd= 6040mm
Carport 1F:     Bredd= 3840mm Längd= 8440mm
Carport S:       Bredd= 6240mm Längd= 6040mm
Carport 3:       Bredd= 6240mm Längd= 6040mm
Carport 3F:     Bredd= 6240mm Längd= 6040mm
Carport 3FS:   Bredd= 6240mm Längd= 8440mm