Vi tillverkar garage i fem grundmodeller. Alla är utbyggbara med 1200 mm moduler  i längdriktning. Taklutning standard 21º, som kan erhållas i 27º för garage 3 och 5. Angivna mått är utvändiga. Takhöjd är 2200 mm. Har du andra önskemål, kontakta oss.
Garage 1:  Enkelgarage, Bredd= 3840mm Längd= 6040mm
Garage 2:  Enkelgarage, Bredd= 5040mm Längd= 6040mm
Garage 3:  Dubbelgarage, Bredd= 6240mm Längd= 6040mm
Garage 4:  Dubbelgarage, Bredd= 7440mm Längd= 6040mm
Garage 5:  Dubbelgarage, Bredd= 6240mm Längd= 7240mm